dr hab. Jan Polowczyk
profesor nadzwyczajny
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
tel.kom. +48 500 031 809
jan.polowczyk@ue.poznan.pl