English version

Nazwisko: Polowczyk
Imię: Jan

tel. kom. +48 500 031 809

e-mail:janpolowczyk@wp.pl

Wykształcenie:

 • doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2013
 • doktor nauk ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1987
 • magister ekonomii, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1978

Specjalizacja: zarządzanie strategiczne

Przebieg kariery zawodowej:

 • od 2011      – adiunkt w Katedrze Konkurencyjności Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • 2006 – 2011 – konsultant, wykładowca
 • 2004 – 2005 – prezes zarządu Browaru Ciechanów sp. z o.o.
 • 2001 – 2004 – wiceprezes ds. Finansów, Brau Union Polska sp. z o.o. i Browary Warszawskie Królewskie S.A. Warszawa
 • 1996 – 2001 – dyrektor Działu Planowania Finansowego i Analiz (Kontrolingu), CPC Amino / Bestfoods Polska sp. z o.o. Poznań
 • 1993 – 1995 – kierownik Działu Rachunkowości Zarządczej, CPC Amino sp. z o.o. Poznań
 • 1992 – 1993 – wykładowca w Wielkopolskiej Szkole Biznesu, Poznań
 • 1991 – 1993 – konsultant w Centrum Ekspertyz Gospodarczych
 • 1991 – 1993 – kierownik Pracowni Strategii Przedsiębiorstw, AE Poznań
 • 1991 – 1993 – doradca Prezesa Wielkopolskiego Banku Kredytowego
 • 1990 – 1993 – koordynator szkoleń “Training for the Polish Economy in the Integrated Europe” w ramach funduszu rządu brytyjskiego Know-How Fund, AE Poznań
 • 1990 – 1993 – kierownik Studium Podyplomowego “Strategia i planowanie biznesu”, AE Poznań
 • do 1993, asystent/adiunkt w Instytucie Planowania, AE Poznań

 

Osiągnięcia na stanowisku Prezesa Browaru Ciechanów sp. z o.o.:

 • restrukturyzacja zadłużenia Browaru i pozyskanie nowych kredytów na rozwój
 • podwojenie sprzedaży w 2004 w stosunku do 2003r.
 • wprowadzenie nowych opakowań zwrotnych
 • wprowadzenie we wrześniu 2004 nowych produktów: piwo ciemne Farskie i Porter. Oba te piwa zdobyły złoty medale w swoich kategoriach na Gali
 • Browarów Polskich w Płocku w październiku 2004r.
 • wprowadzenie pierwszego w Polsce piwa miodowego – grudzień 2004r.
 • rozpoczęcie produkcji piwa niepasteryzowanego – jako jeden z nielicznych browarów w Polsce – marzec 2005r.

 

Opis odpowiedzialności i osiągnięć w Grupie Brau Union Polska na stanowisku Wiceprezesa ds. Finansów:

 • Odpowiedzialny za finanse, kontroling i informatykę (w ciągu 2002 roku także za sprawy prawne i zakupy)
 • Przeprowadzone dwie fuzje: Browar Van Pur Rzeszów/ Brau Union Polska i Browar Kujawiak Bydgoszcz/ Brau Union Polska
 • Konsolidacja funkcji finanse / kontroling / informatyka / prawo / zakupy w ramach Grupy (siedziba w Warszawie i trzy browary: Warszawa, Bydgoszcz, Rzeszów)
 • Rozwój zespołu podległych menedżerów (awanse wewnętrzne, rekrutacja nowych)
 • Restrukturyzacja działu finansów (redukcja zatrudnienia z 49 do 27 osób)
 • Wdrożenie systemu informatycznego EXACT w całej Grupie (sierpień-grudzień 2001)
 • Wdrożenia systemu SAP (start: 5 stycznia 2004)
 • Wdrożenie procedury Balanced Scorecard
 • Utworzenie od podstaw działu kontrolingu Grupy (obecnie 6 osób)
 • Wdrożenie struktury centrów kosztów i zysków
 • Wdrożenie procesu planowania i kontroli budżetów
 • Wdrożenie systemu kosztowego zgodnego ze standardem Brau Union
 • Utworzenie działu kontroli i windykacji należności dla całej Grupy
 • Restrukturyzacja kredytów bankowych
 • Sprzedaż niewykorzystanych środków trwałych, w tym trzech starych browarów
 • Poprawa zysku operacyjnego pomimo spadku sprzedaży o 10% w 2003r.
 • Znaczna redukcja zaangażowanego kapitału obrotowego

 

Opis odpowiedzialności i osiągnięć w CPC Amino / Bestfoods Polska sp. z o.o.

 • Planowanie finansowe i prognozowanie
 • Wewnętrzne raportowanie zarządcze i analizy – miesięczne prezentacje i interpretacje wyników biznesowych dla kadry menedżerskiej
 • Udział w dynamicznym i harmonijnym rozwoju firmy w latach 1993-2000: sprzedaż wzrosła 13 krotnie a zysk netto 30 krotnie
 • Zarządzanie procesem budżetowania
 • Kalkulacja kosztów i wspomaganie w ustalaniu cen produktów
 • Zewnętrzne raportowanie: regularne raporty do siedziby europejskiej Bestfoods
 • Udział w projektach inwestycyjnych, które dały 50 mln USD bezpośrednich inwestycji w Polsce
 • Analiza rentowności działu handlowego i klientów
 • Restrukturyzacja dwóch przedsiębiorstw: Pfanni Polonia Toruń i Tortex Grodków
 • Analizy finansowe procesów relokacji produkcji w Polsce
 • Udział we wdrożeniu systemu informatycznego BPCS
 • Udział w pilotażowym wdrożeniu Europejskiego Systemu Planowania i Raportowania ORACLE
 • Nagroda Prezydenta Bestfoods International za wzorowe wdrożenie systemu ORACLE w Polsce
 • Nadzór nad ubezpieczeniami firmy
 • Udział w pracach Europejskiej Grupy Bestfoods nad nowym systemem kosztowania Pegasus Core Costing
 • Konsolidacja wyników finansowych Regionu Centralnej i Wschodniej Europy
 • Udział w Europejskim Programie Benchmarkingu
 • Udział w Europejskim Programie Relokacji Produkcji

 

Inne znaczące doświadczenia zawodowe:

 • Członek Strategic Management Society (od 2006-  )
 • Ekspert Europejskiego Programu Leonardo da Vinci (2003)
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przy Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce (2002-2003)
 • Konsultant przedsiębiorstw w zakresie projektów inwestycyjnych i biznes planów (m. in. w ramach CEG AE w Poznaniu) (1991-1993)
 • Uczestnik rządowych programów badawczych dotyczących rozwoju regionalnego (1984-1992)
 • Badania dotyczące optymalizacji planów biznesowych (1990-1993)
 • Jeden z inicjatorów metody dynamiki systemowej (system dynamics) w Polsce i jej zastosowań w planowaniu długookresowym (1983-1993)
 • Członek System Dynamics Society w latach 1988-1996