• zarządzanie strategiczne
  • konkurencyjność przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym
  • konkurencja a kooperacja
  • perspektywa ewolucyjna w zarządzaniu strategicznym
  • zarządzanie wartością firmy w biznesie międzynarodowym
  • strategie finansowe przedsiębiorstw